OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJE O DOSTAWCY AUDIOWIZUALNEJ USŁUGI MEDIALNEJ NA ŻĄDANIE

Dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie pod nazwą „Platforma szkoleniowa EDU Oskar Litwin” jest: Otwórz Własną Firmę Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów.

Lista wszystkich dostarczanych przez Oskar Litwin lub/i Otwórz Własną Firmę Sp. z o.o. usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism:

1) „Kanał na YouTube Oskar Litwin” – dostępna pod adresem internetowym https://www.youtube.com/@oskarlitwinpl;

2) „Platforma szkoleniowa EDU Oskar Litwin” – dostępna pod adresem internetowym https://edu.oskarlitwin.pl/


Dane kontaktowe i adres do korespondencji:

OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ SP. Z O.O.

Piłsudskiego 17/4,

35-074 Rzeszów

e-mail: [email protected]


Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

www.krrit.gov.pl.


Dostawca usługi medialnej, OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ SP. Z O.O., podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

2024 © Copyright | Oskar Litwin

Oskar Litwin

Menu