Oskar Litwin

EFEKTYWNOŚĆ W ŻYCIU I BIZNESIE

EFEKTYWNOŚĆ W ŻYCIU I BIZNESIE

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób Oskar Litwin i www.oskarlitwin.pl wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które użytkownik dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z tej strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 3-01-2022

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że prywatność użytkownika jest chroniona. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, dzięki którym możesz być zidentyfikowany podczas korzystania z tej strony, możesz być pewien, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności.

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem oskar@oskarlitwin.pl.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób informacje o użytkowniku są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Oskar Litwin („Spółka”, „my”, „nas” lub „nasz”). Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz usług, treści i materiałów udostępnianych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „Usługami”), lub gdy użytkownik w inny sposób współdziała z nami.

Ważne rzeczy: Nie sprzedajemy, nie rozpowszechniamy ani nie dzierżawimy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że mamy na to wyraźną zgodę użytkownika lub jest to wymagane przez prawo. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do wysyłania mu informacji promocyjnych o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, jeśli użytkownik wyrazi takie życzenie.

Ważniejsze rzeczy: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które przechowujemy na Twój temat są nieprawidłowe, niekompletne lub chcesz, aby zostały usunięte, napisz do nas lub wyślij e-mail tak szybko, jak to możliwe, na powyższy adres lub adres e-mail. Niezwłocznie poprawimy wszelkie informacje, które okażą się nieprawidłowe lub usuniemy wszelkie informacje, o których usunięcie poprosisz.

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Cię poprzez zmianę daty „Ostatnia aktualizacja” na górze tej polityki, a w niektórych przypadkach możemy dostarczyć Ci dodatkowe powiadomienie (np. poprzez dodanie oświadczenia na naszej stronie internetowej lub wysłanie powiadomienia). Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Usług lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi informacji oraz sposobami, w jakie użytkownik może pomóc chronić swoją prywatność.

 

Collection of Information

Informacje przekazywane nam przez użytkownika

Gromadzimy informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika. Na przykład zbieramy informacje, gdy użytkownik tworzy konto, uczestniczy w dowolnych interaktywnych funkcjach Usług, zapisuje się do biuletynu lub na listę e-mailową, bierze udział w wydarzeniu, ankiecie, konkursie lub promocji, dokonuje zakupu, komunikuje się z nami za pośrednictwem witryn mediów społecznościowych innych firm, prosi o pomoc techniczną lub kontaktuje się z nami w inny sposób.

Rodzaje informacji, które możemy gromadzić, obejmują użytkownika:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres pocztowy
 • Hasło
 • Numer telefonu
 • Zawód
 • Informacje o pracodawcy
 • Zdjęcie
 • Bezpiecznie przechowywane informacje dotyczące płatności (takie jak karta kredytowa lub debetowa oraz adres rozliczeniowy)
 • Dane dotyczące preferencji lub zainteresowań
 • Wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się podać.

 

Informacje zbierane automatycznie

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub z nich korzysta, automatycznie gromadzimy informacje o nim, w tym:

Informacje dziennika: Zbieramy informacje dziennika dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika, w tym jego adres protokołu internetowego („IP”), żądanie sieciowe, czas dostępu, przeglądane strony, przeglądarkę internetową, kliknięte łącza oraz stronę, którą użytkownik odwiedził przed przejściem do Usług.

Informacje o urządzeniach mobilnych: Zbieramy informacje o urządzeniu mobilnym używanym przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszych Usług, w tym model sprzętu, system operacyjny i jego wersję, unikalne identyfikatory urządzenia, informacje o sieci komórkowej oraz informacje o korzystaniu z naszych aplikacji mobilnych.

Informacje zbierane przez pliki cookie i inne technologie śledzenia: My i nasi dostawcy usług wykorzystujemy różne technologie do zbierania informacji, w tym pliki cookie i sygnalizatory WWW. Pliki cookie to niewielkie pliki danych przechowywane na dysku twardym użytkownika lub w pamięci urządzenia, które pomagają nam udoskonalać nasze Usługi i doświadczenia użytkownika, sprawdzać, które obszary i funkcje naszych Usług są popularne, oraz zliczać wizyty. Sygnały nawigacyjne to obrazy elektroniczne, które mogą być wykorzystywane w naszych Usługach lub wiadomościach e-mail i pomagają w dostarczaniu plików cookie, zliczaniu wizyt oraz zrozumieniu sposobu korzystania z Usług i skuteczności kampanii. Więcej informacji o plikach cookie oraz o tym, jak je wyłączyć, można znaleźć w części „Twój wybór” poniżej.

 

Informacje, które zbieramy z innych źródeł

Możemy również uzyskiwać informacje z innych źródeł i łączyć je z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem naszych Usług. Na przykład, jeśli użytkownik utworzy lub zaloguje się na swoje konto za pośrednictwem witryny mediów społecznościowych innej firmy, będziemy mieć dostęp do pewnych informacji z tej witryny, takich jak H-educate, informacje o koncie i listy znajomych, zgodnie z procedurami autoryzacji określonymi przez taką witrynę mediów społecznościowych; możemy również zbierać informacje o użytkowniku, gdy publikuje on treści na naszych stronach/pocztach w witrynach mediów społecznościowych innych firm.

 

Wykorzystanie informacji

Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do różnych celów, w tym do:

 • Dostarczania, utrzymywania, ulepszania i promowania naszych produktów i usług;
 • Dostarczania i dostarczania informacji, produktów i usług, o które użytkownik prosi, przetwarzania transakcji i wysyłania powiązanych informacji, w tym potwierdzeń i rachunków;
 • Wysyłania użytkownikowi powiadomień technicznych, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz wiadomości dotyczących wsparcia i administracji;
 • Odpowiadać na komentarze, pytania i prośby użytkownika oraz zapewniać obsługę klienta;
 • Komunikować się z użytkownikiem na temat produktów, usług, ankiet, ofert, promocji, nagród i wydarzeń oferowanych przez
 • Firmę i inne podmioty, a także dostarczać wiadomości i informacje, które naszym zdaniem będą interesujące dla użytkownika;
 • Monitorować i analizować trendy, wykorzystanie i działania związane z naszymi Usługami;
 • Personalizowanie i ulepszanie Usług oraz dostarczanie reklam, treści i funkcji, które pasują do profili użytkowników lub ich zainteresowań;
 • Ułatwiania konkursów, loterii i promocji oraz przetwarzania i dostarczania wpisów i nagród;
 • Łączenie lub zestawianie z informacjami uzyskanymi od innych podmiotów w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i zapewnienia im lepszej obsługi; oraz
 • Przeprowadzenie wszelkich innych celów, dla których informacje zostały zebrane.

 

Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać informacje o Tobie w następujący sposób lub w inny sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności:

 • Sprzedawcom, konsultantom i innym dostawcom usług, którzy potrzebują dostępu do takich informacji w celu wykonania pracy lub świadczenia usług w naszym imieniu;
 • Kiedy użytkownik uczestniczy w interaktywnych obszarach naszych Usług, pewne informacje, które podaje, mogą być wyświetlane innym użytkownikom, takie jak zdjęcie H-educate, komentarze i inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać;
 • W odpowiedzi na prośbę o informacje, jeśli uważamy, że ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez, wszelkie obowiązujące prawo, przepisy, lub procesu prawnego;
 • Jeśli uważamy, że działania użytkownika są niezgodne z naszymi umowami z użytkownikami lub zasadami lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Spółki lub innych osób;
 • W związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę; oraz
 • Za zgodą użytkownika lub na jego polecenie.

 

Funkcje udostępniania społecznościowego

Usługi mogą oferować funkcje udostępniania społecznościowego i inne zintegrowane narzędzia (takie jak przycisk „Lubię to” na Facebooku), które umożliwiają użytkownikowi udostępnianie działań podejmowanych w ramach Usług innym mediom i vice versa. Korzystanie z takich funkcji umożliwia dzielenie się informacjami ze znajomymi lub z opinią publiczną, w zależności od ustawień wprowadzonych przez użytkownika w jednostce udostępniającej funkcję udostępniania społecznościowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w związku z funkcjami udostępniania społecznościowego, należy odwiedzić politykę prywatności podmiotów udostępniających te funkcje.

 

Usługi reklamowe i analityczne świadczone przez inne podmioty

Możemy zezwolić innym podmiotom na obsługę reklam w naszym imieniu w Internecie oraz na świadczenie usług analitycznych. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie do zbierania informacji o korzystaniu z Usług i innych witryn internetowych, w tym adresu IP użytkownika, przeglądarki internetowej, przeglądanych stron, czasu spędzonego na stronach, klikniętych łączy i informacji o konwersji. Informacje te mogą być wykorzystywane przez Firmę i inne podmioty między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, dostarczania reklam i treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika w Usługach i innych witrynach internetowych oraz lepszego zrozumienia aktywności online użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach lub zrezygnować z wykorzystywania informacji o przeglądaniu stron internetowych użytkownika do celów reklamy behawioralnej przez firmy należące do Digital Advertising Alliance, należy odwiedzić stronę www.aboutads.info/choices.

 

Ujawnienie informacji o podmiotach stowarzyszonych

Oskar Litwin jest partnerem wielu narzędzi online, usług i produktów. Linki na Stronie mogą być linkami afiliacyjnymi, a Oskar Litwin może otrzymywać prowizje za zakupy dokonywane przez odwiedzających Stronę.

 

Bezpieczeństwo

Firma podejmuje uzasadnione środki, aby pomóc chronić informacje o użytkowniku przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

 

Twój wybór

Informacje o koncie

Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć, poprawić lub zmodyfikować informacje przechowywane na swoim koncie online, logując się na swoje konto i aktualizując informacje w profilu lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres OSKAR@OSKARLITWIN.PL. Jeśli użytkownik chce usunąć lub dezaktywować swoje konto, powinien wysłać do nas wiadomość e-mail na adres OSKAR@OSKARLITWIN.PL. Należy jednak pamiętać, że niektóre informacje podane przez użytkownika za pośrednictwem Usług mogą pozostać dostępne (np. komentarze przesłane za pośrednictwem Usług), a my możemy nadal przechowywać informacje o użytkowniku zgodnie z wymogami prawa lub w uzasadnionych celach biznesowych. Możemy również przez pewien czas przechowywać zbuforowane lub zarchiwizowane kopie informacji o użytkowniku.

Pliki cookie

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki, aby usunąć lub odrzucić pliki cookie przeglądarki. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się na usunięcie lub odrzucenie plików cookie, może to wpłynąć na dostępność lub funkcjonalność naszych Usług.

Komunikacja promocyjna

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas informacji promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych informacjach lub wysyłając wiadomość e-mail na adres OSKAR@OSKARLITWIN.PL. Jeśli użytkownik zrezygnuje, możemy nadal wysyłać mu wiadomości o charakterze niepromocyjnym, takie jak te dotyczące konta użytkownika lub naszych bieżących relacji biznesowych.

 

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem OSKAR@OSKARLITWIN.PL.

 

Zasady zwrotu pieniędzy

Aby kwalifikować się do zwrotu pieniędzy, musisz złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za pośrednictwem naszego zespołu obsługi klienta (OSKAR@OSKARLITWIN.PL) w odpowiednim czasie dla Twojego programu, jak określono poniżej.

Twój dostęp online do wszystkich materiałów programowych jest uwarunkowany utrzymaniem dobrej kondycji we wszystkich naszych programach, na które się zarejestrowałeś. Niezapłacenie raty za jakikolwiek program może spowodować zawieszenie lub zamknięcie Twojego konta i dostępu do programów.

Nasza standardowa polityka refundacji to 14-dniowa, 100% Gwarancja Zwrotu Pieniędzy. Jeśli nie spodoba Ci się jeden z naszych programów, po prostu napisz do nas na adres OSKAR@OSKARLITWIN.PL w dowolnym momencie w ciągu pierwszych 60 dni i pokaż nam, że wykonujesz ćwiczenia i nie osiągasz rezultatów. Zwrócimy Ci 100% ceny zakupu.

Oskar Litwin

Uzyskaj dostęp do tego treningu.

Uzyskaj dostęp do tego treningu.

Wpisz teraz poniżej Twoje imię i adres e-mail: